Proffs på reservdelar för lastbil, buss, släp & trailer

Ansökan om Kundnummer med eller utan kredit

Ansökan om eget kundnummer med eller utan kredit och rabatt på reservdelar

 • FAKTURERING
 • VERKSAMHETENS ART
 • Antal egna fordon:

 • BETALNINGSVILLKOR:

  10 dagar netto.

  Dröjsmålsränta debiteras med 20% /år.

  Expeditionsavgift: 25:- / faktura.

  E-faktura (PDF): 0:-

  För att få kredit hos oss måste sökande firma/bolag ha minst 40 poäng enligt Credit Safe’s ratingskala.

  Den beräknade årliga inköpssumman skall uppgå till minst 5000:- Om inköpen understiger 5000:- /år kan krediten upphöra och kontant betalning gälla.

  Upprepade betalningspåminnelser, eller om kreditklassen går under 40 poäng, gör att krediten kan upphöra.

  Samtliga kostnader i samband med påminnelse samt inkassoåtgärder av betalning kommer att påföras kunden.